Kjøp av valp

Interessert i valp ?

Send oss en utfyllende mail om hvem dere er, og hvorfor dere ønsker Tibetansk Terrier.


Valpene leveres ved tidligst 8 ukers alder. De er da veterinærkontrollert, vaksinert, mikrochippet,og registrert i Norsk Kennel Klubb.

Valpene som oppdrettes her hos oss er endel av familien . Valpene vil være med på turer i skogen,byturer og hagen, oppleve ulike underlag. Valpene vil være sosialisert på ulike miljøer, mennesker, dyr og lyder, og vil ha et godt grunnlag for videre sosialisering hos deg.

Den jobben vi gjør med sosialisering mens valpene er hos oss er svært viktig, men det er også like viktig at du fortsetter denne jobben når valpen har flyttet til deg.

Som valpekjøpere er dere hjertelig velkommen på besøk for å hilse på oss, og hundene våre!

De første leveukene skal valpene ha ro, men når de blir litt større vil de gjerne hilse på! Hos oss vil dere også møte valpenes mamma .

Send meg en mail for å finne et passende tidspunkt for valpeprat.

For oss er det av stor viktighet at valpen får et godt liv ! Riktig kjemi mellom oss som oppdretter, og valpekjøper er viktig for at jeg skal vurdere deg/dere som valpekjøpere. Jeg vil vite mest mulig om hvordan valpen får det hos dere, hvorfor dere ønsker dere Tibetansk Terrier, hvilken erfaring dere har med hund fra før (lite praktisk erfaring er ikke nødvendigvis et hinder), og hvilke interesser dere har.

Vi ønsker at valpene fra vårt oppdrett skal komme til aktive, positive, og gode hjem som har satt seg grundig inn i det å ha hund, og er forberedt på ta seg av hunden de neste 10-15 årene.

Som valpekjøpere har dere har mulighet til å stille oss alle spørsmål dere kan tenkes å ha angående valpen, og hundeholdet ut hundens liv. Vi kan selvsagt ikke svare på absolutt alt, men det vi ikke vet svaret på skal vi forsøke å finne ut som best vi kan.

Vi ønsker å følge valpens utvikling gjennom livet, og å sette pris på å ha kontakt med våre valpekjøpere, enten via mail, telefon eller besøk.


Hva vi krever av deg som valpekjøper:

- At dere tar HD røntgen, og øyenlyser hunden ved 18 måneders alder.

- At vi får beskjed om dere ikke kan ha hunden lenger, og at vi da har førsterett til å kjøpe hunden tilbake.

- At dere følger opp med de vaksiner valpen skal ha, også når den er blitt voksen.

- At hunden får vokse opp i et trygt, og godt hjemmemiljø å være en del av familien.

-At hunden røntges for HD ved ca 18 måneders alder er svært viktig for vårt videre avls-arbeide, og for rasen som helhet. Dette er sykdommer man jobber for å unngå, og for å klare det trengs valpekjøperens hjelp .

-At hunden blir røntget og øyenlyst gir oss en tilbakemelding vårt avlsarbeid, slik at vi kan jobbe for at rasen også i fremtiden skal være en sunn og frisk rase. Det bør også være av interesse for deg som hunde-eier å vite mest mulig om hundens helsestatus. Derfor krever vi at dere HD røntger og øyenlyser hunden ved 18-24 måneders alder.


Vi ønsker at dere gir oss tilbakemelding om hunden skulle få andre arvelige defekter eller sykdom, dette for at vi skal kunne ta hensyn til dette i videre avlsarbeid.